Erhvervsrenovation

Hvad enten der er tale om brandbart affald, genbrugsmaterialer, farligt affald eller andre fraktioner kan vi hjælpe med en skræddersyet ordning, der passer til behovet i netop din virksomhed, institution, dit projekt, dit arrangement eller lignende.

Kontakt vores konsulent for rådgivning og priser.

Brændbart affald

KA-01-01-K-10.gif

Småt brændbart affald indsamles hovedsageligt med komprimatorbiler, som presser affaldet sammen fra mange kunder på ruten. På den måde bliver omkostningerne væsentligt reduceret, hvilket giver dig en meget favorabel tømningspris.
Bilerne kører i faste ruter, og vi kommer mindst 2 gange ugentligt i hele vort dækningsområde, mange steder kan vi endda komme hver dag. Det er alene mini - og midicontainere der kan tømmes med komprimatorbilerne.
Har Du større mængder feks. i forbindelse med nedrivning, oprydning, dødsboer eller lign. kan vi tilbyde maxicontainere helt op til 30 m3, som transporteres fra dig til aflæsningsstedet.
Vi vil altid i fællesskab med dig vurdere den billigste og bedste løsning.
Vi læsser altid af på godkendte modtageanlæg, og da vore vogne er udstyret med computerstyrede vægte kan vi altid oplyse dig helt nøjagtigt afhentningstidspunkt og hvor meget du har haft.

Blandet affald

KA-26-01-K-10.gif

Som udgangspunkt skal alt affald nyttiggøres, enten ved genbrug eller afbrænding i godkendte forbrændingsanlæg.

Derfor kan du ikke "bare" bortskaffe blandet affald - det skal sorteres.

Flere modtageanlæg tilbyder at foretage denne sortering for dig, men tager sig naturligvis betalt for det.

Blandet affald indsamles ikke på ruteindsamling, men afhentes alene i maxicontainere som køres direkte fra dig til godkendt modtageanlæg.

Organisk affald

KA-17-01-K-10.gif

Organisk affald indsamles hovedsageligt med komprimatorbiler, som presser affaldet sammen fra mange kunder på ruten. På den måde bliver omkostningerne væsentligt reduceret, hvilket giver dig en meget favorabel tømningspris.Bilerne kører i faste ruter, og vi kan komme mindst 2 gange ugentligt i hele vort dækningsområde. Det er alene mini - og midicontainere der kan tømmes med komprimatorbilerne. Har du store mængder organisk affald kan det måske være en fordel for dig, at have din egen komprimator. Vi vil altid i fællesskab med dig vurdere den billigste og bedste løsning.

Vi læsser altid af på godkendte modtageanlæg, og da vore vogne er udstyret med computerstyrede vægte kan vi altid oplyse dig helt nøjagtigt afhentningstidspunkt og hvor meget du har haft.

Organisk affald må gerne indeholde emballage - se sorteringsvejledningen.

Pap

KA-18-01-K-10.gif

Pap er en af de fraktioner du skal genbruge, kun hvis det er fugtigt eller beskidt må det bortskaffes som brændbart.
Pap indsamles hovedsageligt med komprimatorbiler, som presser det sammen fra mange kunder på ruten. På den måde bliver omkostningerne væsentligt reduceret, hvilket giver dig en meget favorabel tømningspris.
Til opbevaring af pappet hos dig er der mange muligheder, det kan være trådcontainere, minicontainere op til midicontainere. Hvis du genererer store mængder pap, kan det være en fordel for dig, at have en pressecontainer eller pappresse som presser det til baller - under alle omstændigheder skal vi nok afhente og afsætte det for dig.

Under visse forudsætninger må der også være papir i fraktionen - snak med vores konsulent.
 

Vi læsser altid af på godkendte modtageanlæg, og da vore vogne er udstyret med computerstyrede vægte kan vi altid oplyse dig helt nøjagtigt afhentningstidspunkt og hvor meget du har haft.

Papir

KA-19-01-K-10.gif

Papir er også en af de fraktioner du skal genbruge, kun hvis det er beskidt må det bortskaffes som brændbart.
Papir indsamles hovedsageligt med komprimatorbiler, som presser det sammen fra mange kunder på ruten. På den måde bliver omkostningerne væsentligt reduceret, hvilket giver dig en meget favorabel tømningspris.
Til opbevaring af papir hos dig benytter vi normalt minicontainere.

 

Husk at fortroligt papir til makulering er en anden fraktion.
 

Vi læsser altid af på godkendte modtageanlæg, og da vore vogne er udstyret med computerstyrede vægte kan vi altid oplyse dig helt nøjagtigt afhentningstidspunkt og hvor meget du har haft.

Papir til makulering

MN-48-01-K-8.gif

Vi modtager og indsamler papir til makulering, det kan være papirer med personfølsomme oplysninger, gamle regnskaber og lignende.

Er det noget du løbende har brug for, kan du have en minicontainer stående. Vi har specielle containere til dette formål, som er udstyret med indkast (brevsprække) i låget og er med låsebeslag/hængelås.
Disse containere byttes / indsamles på fast ugentligt tur med en bil med lukket liftbil. Alle containere omlastes på vores eget anlæg, inden papiret bliver kørt til sikkerhedsmakulering og derefter bliver genbrugt. Under hele vores håndtering er alle containere aflåste og opbevares i særligt aflåst og videoovervåget rum.

Alle medarbejdere der håndterer fortrolige papirer, er omfattet af skriftlig fortrolighedserklæring.


Kontakt os for yderligere oplysninger og priser.

Plast

KA-20-01-K-10.gif

I daglig tale bliver der snakket meget om plast, men i praksis dækker det over rigtig mange forskellige typer, som både sorteres, indsamles og genanvendes på meget forskellige måder.

Snakker vi plastfolie, skal den frasorteres i særlige sække. Indsamlingen sker herefter normalt i komprimatorbiler på faste ruter. Har du større mængder kan du vælge at presse folien til baller, hvorefter vi indsamler det.

Til andre typer plast kan der f.eks. bruges minicontainere, som byttes / indsamles efter behov på faste ruter med vore liftbiler.

MEN - som skrevet, så kan plast være mange ting, snak derfor med vores konsulent om den mest optimale løsning for dig.

Glas

KA-12-01-K.gif

Her taler vi om det man kalder emballageglas, det kan f.eks. være flasker, syltetøjsglas og lignende.

For sortering og indsamling kan vi stille minicontainere til rådighed. De vil blive byttet / indsamlet efter behov, på faste ruter med vores liftbiler.

Uanset indsamlingsformen bliver glasset aflæsset på sorteringsanlæg. Her sorterer man det fra som direkte kan genbruges (typisk vinflasker), hvorefter resten går til genanvendelse i form af omsmeltning til nyt glas.

Metal

KA-14-01-K-10.gif

Har du brug for at få afhentet jern og metal, så klarer vi også dette.

Ved mindre mængder vil vi kunne klare det i minicontainere, som byttes / indsamles efter behov på faste ruter af vores liftbiler.

Ved større mængder vil det oftest være en fordel for dig, at have en maxicontainer stående som tømmes efter behov.

Metal er penge værd, snak derfor med vores konsulent om dine behov og muligheder.

Bemærk at der gælder særlige regler for opbevaring og indsamaling når det er autobranchen det drejer sig om.

Elektronikskrot

KA-25-01-K-10.gif

Vi indsamler og håndterer blandet elektronikskrot.

Ved mindre mængder vil vi kunne klare det i minicontainere, som byttes / indsamles efter behov på faste ruter af vores liftbiler.

Har du større mængder, kan vi eventuelt afhente dit elektronikskrot i en lukket maxicontainer.

Al elektronikskrot køres til godkendt modtageanlæg, hvor det sorteres, miljøbehandles og herefter går til genanvendelse.

- og så er der alt det andet !

DS-83-00-K-11.gif

Det er de mest almindelige fraktioner vi har udspecificeret ovenfor, men der kan naturligvis være mange andre ting du har behov for at komme af med - måske kan det være :

  • Farligt affald

  • Asbest

  • Deponiaffald

  • Kasserede dæk

  • Beton og brokker

  • Haveaffald

Vi kan under alle omstændigheder hjælpe dig, men det er ikke noget vi har faste ordninger for. Derfor er det nødvendigt, at du snakker med vores kontor eller vores konsulent.